24.01.2020

 Seminar "Kaugseire meie kõigi teenistuses"

2019 Soomaa, RITA KAUGSEIRE projekt

Aeg: 24.01.2020, kell 11 - 15

Koht: Ministeeriumide ühishoone Tallinnas, Suur-Ameerika 1, ruum SA1 Kõiv

Teema: RITA meetme raames 2018 a. alanud KAUGSIRE rakendusuuringu vahetulemuste tutvustamine tellijate esindajatele. Arendamisjärgus on kaugseirel põhinevad prototüübid avalike teenuste efektiivsemaks muutmisel maastikutulekahjude, üleujutuste, põllumajanduse ning ehitiste jälgimiseks. Toimub ümarlaua arutelu kaugseire meetodite jätkusuutlikuks rakendamiseks avalikus sektoris.

Päevakava

11:00 Sissejuhatus (Anu Reinart RITA KAUGSEIRE juht, Tartu Ülikool)

11.10 „Kõrglahutuslikud meteoandmed Eesti territooriumi jaoks ning Copernicus atmosfääri- ja kliimateenuste vaade tulevikku“ Piia Post (Tartu Ülikool)

11:25 „Kaugseire maastikutulekahjude ohjamisel“ Mait Lang (Tartu Ülikool)

11.40 „Üleujutatud alade kaardistamine ja soode niiskusrežiim satelliitpiltidelt“ Liis Sipelgas (TalTech)

11.55 "Veetaseme seire rannikumeres ja järvedes kasutades satelliit-altimeetriat“ Rivo Uiboupin (TalTech)

12.10 "Põllukultuuride tuvastamine Sentinel-1 ja -2 aegridadelt süvaõppe meetoditega - esialgsed tulemused Eesti tingimustes" Kaupo Voormansik (OÜ KappaZeta)

12.25  „Kaugseire ehitussektoris“ Raido Puust (Taltech)

12.40 kohvipaus

13.15 „Uued võimalused kaugseireks: hüperspektraalne kaugseire ja pilveteenused“ Matti Mõttus (VTT, Soome)

13.35 „ESTHub – Eesti oma satelliidiandmete töötlemise keskus“ Ants Vain (Maa-amet)

13.55 - 14:45 ÜMARLAUD ministeeriumide ees olevate ülesannete lahendamise võimalikkusest kaugseire abil- senine tegevus ja pikaajalised väljakutsed.

14:45 - 15:00 Kokkuvõte ja lõpetamine  (Anu Reinart)

24 seminari pilt kodulehele.jpg

Seminar saab toeks tänu projektile RITA1/02-52 "Kaugseire andmete kasutuselevõtt avalike teenuste väljatöötamisel ja arendamisel (1.01.2019−31.12.2020)"

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuringut rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond Eesti Teadusagentuuri, Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maaeluministeeriumi tellimusel programmi RITA raames.